Infill Systems biedt oplossingen voor een flexibele, duurzame en gebruikersgerichte inbouw van ieder gebouw

De bouw denkt nog steeds in traditionele projectgebonden oplossingen. Met als gevolg een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag (behoefte) en aanbod, afstemverliezen en faalkosten. De indeling van de meeste panden is star. De installaties voor elektra, data, cv, water, riolering etc. worden vroeg in het bouwproces aangebracht. Veranderingen in die installaties tijdens de bouw of daarna, bijvoorbeeld omdat de eisen van gebruikers wijzigen, zijn niet mogelijk of heel kostbaar. Wie dus later een andere keuken of badkamer wil, de indeling van een pand wil veranderen of de functie wil veranderen, loopt tegen problemen aan.  
 
Beter is het te investeren in een andere manier van bouwen en herontwikkelen. Want de toekomst vraagt om duurzaamheid en aanpasbaarheid aan andere functies. Als de woning, appartement of ieder ander gebouw leeg wordt opgeleverd kan de gebruiker (huurder of koper) zelf beslissen overgewenste indeling en afwerking. Dus vrije indeelbaarheid, ook voor de plaats van keuken en badkamer, is mogelijk. Dat geldt ook voor de gebruikers in de verdere toekomst. Gebouwen zullen levensbestendig laten worden. Prof. John Habraken pleit al meer dan een halve eeuw voor deze benadering. 
 
Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen gaande. Alle woningen en overige gebouwen, bestaand of nieuw, zullen aardgasvrij / energieneutraal moeten worden. De ontwikkelingen op het gebied van installaties zijn spectaculair. 
Door deze ontwikkelingen wordt de total cost of ownership & use actueel. Hoeveel wordt er nu in installaties ge├»nvesteerd om in de toekomst aanzienlijk op de energierekening te kunnen besparen? 
 
CableStud en MatrixTegel: Het antwoord op al deze ontwikkelingen

Op de linker twee plaatjes: 'Cable Stud: overal elektra en data' en het rechter plaatje: 'MatrixTegel: alle installaties duurzaam weggewerkt'.
 
Wilt u meer informatie over de oplossingen van Infill Systems B.V.? Zie volgende pagina's of neem contact op met ons via info@infillsystems.nl of ons contactformulier.

 


 

 

©2021 Infill Systems

Infill Systems biedt oplossingen voor een flexibele, duurzame en gebruikersgerichte inbouw van ieder gebouw


 

Infill Systems B.V.
Burgemeestersrand 134
2625 NZ Delft, The Netherlands